Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Одузимање углова

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дат је туп угао α и оштар угао β. Одредити α – β.

2. Дат је опружен угао α и оштар угао β.

Одредити α – 2β.