Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Сабирање и одузимање углова - рачунски

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Ако је $α = 69˚ 46' 31''$ и $β = 42˚ 45' 53''$, одредити $α + β$  и $α – β$.

2. Ако је $α = 71˚ 32' 42''$ и $β = 25˚ 16' 29''$, одредити $α + 2β$  и $3α – 2β$.

3. Ако је $α = 71˚ 32' 42''$ и $β = 45˚ 16' 28''$, одреди којој врсти углова припадају углови $2α + β:2$  и $α – β:4$.

 

 

1. $α = 69˚ 46' 31''$ и $β = 42˚ 45' 53''$,

 516 png

2. $α = 71˚ 32' 42''$ и $β = 25˚ 16' 29''$

$\alpha  + 2\beta  = 71{\text{ }}32'{\text{ }}42'' + 50{\text{ }}32'{\text{ }}58'' = 122^\circ 5'40''$ $3\alpha  - 2\beta  = 214{\text{ }}38'{\text{ }}6'' - 50{\text{ }}32'{\text{ }}58'' = 164^\circ 5'8''$.

3. $α = 71˚ 32' 42''$ и $β = 45˚ 16' 28''$

$2α + β:2$  и $α – β:4$

517 png