Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Сабирање углова

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Сабрати два произвољна оштра угла.

2. Дат је произвољан оштар угао α. Одредити угао који је три пута већи од угла α.

3. Дат је произвољан туп угао α и оштар угао β. Одредити α + 2β.