Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Скупови N и N0

Скуп природних бројева и скуп природних бројева проширен нулом. Опрерације сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу природних бројева.