Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Скупови - подскуп, празан скуп, једнакост скупова

Појам подскупа, празног скупа и једнакости скупова.