Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Скупови - појам, елементи и начин представљања

Појам скупа, елементи и начини приказивања скупова.