Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Скупови - пресек, унија, разлика скупова

Појам скуповних опрерација.