Други разред средње школе

Графици тригонометријских функција 1

Графици тригонометријских функција. Синус и косинус. Једноставни примери.