Call Now Button
Други разред средње школе

Квадратна неједначина 5


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

пр.10)   Одредити у ком интервалу лежи параметар $m$ тако да је

             трином $ - {x^2} + \left( {m + 2} \right)x + m$ мањи од 1 за $\forall x \in R$.

           

пр.11)   За које вредности реалног параметра $m$ једначина

             $\left( {m - 2} \right){x^2} - 2mx + m - 1 = 0$ има оба решења

             позитивна.


Call Now Button