Call Now Button
Други разред средње школе

Квадратна неједначина 3


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

пр.7)   Решити следећу квадратну нјејдначину:

           $\frac{{1 - x}}{x} \leqslant \frac{{2 - x}}{{x - 1}}$

пр.8)   Решити следећу неједначину:

           $ - 2 < \frac{{ - {x^2} + 5x - 7}}{{x - 4}} \leqslant 1$


Call Now Button