Други разред средње школе

Свођење на први квадрант 1

Свођење вредности тригонометријских функција на први квадрант. Једноставни примери.