Други разред средње школе

Тригонометрија - мерење углова

Мерење углова. Степени, радијани, претварање. Позитиван и негативан смер угла.