Други разред средње школе

Тригонометријске функције оштрог угла - понављање

Тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла. Понављање градива првог разреда средње школе.