Трећи разред средње школе

Аналитичка геометрија у равни

Растојање тачака (дужина дужи), подела дужи у датој размери, средина дужи. Дефиниције.