Трећи разред средње школе

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 1

Једначина праве: експлицитни облик, општи облик, сегментни облик. Дефиниције.