Трећи разред средње школе

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 2

Једначина праве кроз једну тачку, једначина праве кроз две тачке, међусобни положај две праве, услов паралелности и услов нормалности. Дефиниције.