Трећи разред средње школе

Аналитичка геометрија - вектори 1

Дефиниција и особине вектора. Представљање вектора у дводимензионом и тродимензионом координатном систему.