Трећи разред средње школе

Аналитичка геометрија - вектори 2

Сабирање и одузимање вектора задатих координатама. Вектор између две тачке.