Трећи разред средње школе

Четвороуглови 2

Паралелограм и ромб. Особине и формуле.