Трећи разред средње школе

Лопта и полиедри 1

Површина и запремина купе. Решени задаци