Трећи разред средње школе

Лопта и полиедри 2

Површина и запремина купе. Решени задаци