Трећи разред средње школе

Мешовит производ вектора

Мешовит производ вектора, дефиниција и особине.