Трећи разред средње школе

Призма

Површина и запремина призме. Квадар, коцка, правилна тространа призма, правилна четворострана призма и правилна шестострана призма.