Трећи разред средње школе

Скаларни производ вектора

Дефиниција, особине скаларног производа.