Трећи разред средње школе

Векторски производ вектора

Дефиниција и особине, примена векторског производа вектора.