Трећи разред средње школе

Зарубљена пирамида 1

Површина и запремина зарубљене пирамиде. Тространа зарубљена пирамида.