Трећи разред средње школе

Зарубљена пирамида 2

Површина и запремина зарубљене пирамиде. Тространа зарубљена пирамида. Шестострана зарубљена пирамида.